Phát Triển Kỹ Năng Vận Động Sớm Cho Trẻ Giai Đoạn Cửa Sổ Vàng

Việc khuyến khích trẻ sơ sinh vận động sớm có thể cải thiện sức khỏe của xương, hoàn thiện cấu trúc thần kinh và giúp phát triển các kỹ năng liên quan đến vận động sau này.