Những người mong muốn tái hiện “Dòng chảy Sài Gòn đến TP.HCM”

Không gian hoài cổ đến nhịp hơi thở hiện đại sẽ được tái hiện trong chủ đề “Dòng chảy Sài Gòn đến TP.HCM”. Đây là sự kiện do 20 con người đang xây dựng sẽ tạo nên những trải nghiệm thú vị trong tháng 10 này.